KACSÁS-INFÓ  

   

Kérjük támogasson minket adója 1%-ával : 19861425-1-15  

   

Támogatások  

fejezetet irányító szerv:

Alapkezelő támogató: 

NEA-MA-19-EG-0403

   

 

„KACSÁS” HORGÁSZTÓ HÁZIRENDJE  -  2020.


A Horgásztó területén megfigyelő kamerarendszer működik! A házirend elfogadása egyben hozzájárulás is a megfigyelő rendszer használatához!

Az országos horgászrend előírásain túl az alábbi szabályok betartása kötelező:

 • Az érkezéskor a gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.
 • A horgászatot érvényes napijegy vagy engedély nélkül megkezdeni tilos!
 • Az érkezés, parkolás után az állami horgászokmányokat be kell mutatni az őrnek, valamint a területi engedélyt át kell adni, illetve a napi horgászjegyet meg kell váltani. Érvényes horgászokmányok és területi engedély nélkül a vízpartra leülni, felszerelést kihordani tilos!
 • A fogott halak állami fogási naplóba történő szabályos bevezetése a horgász joga és kötelessége!
 • A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
 • Horgászni 2 db horgászbottal lehet, botonként legfeljebb 2 db egyágú horoggal. A botokat őrizetlenül otthagyni tilos!
 • A területi engedély, napijegy személyre szóló, nem átruházható más horgászra.
 • Etetni kizárólag a horgászhelyről szabad. Elektromos etetési eszközök, gumicsónak, csónak használata tilos! Megengedett eszközök: etető kosár, rakéta, spomb, dobócső, csúzli, parittya, etetőcsésze.
 • Pontymatrac, valamint sebfertőtlenítő használata kötelező. E kellékek a halőrházban korlátozottszámban kölcsönözhetőek a kifüggesztett díjszabás alapján.
 • Halat haltartóba elrakni csak abban az esetben szabad, ha azt a horgász el akarja vinni és a területi jegyében, napijegyében van elvihető hal. Sporthorgász jeggyel halat haltartóba tenni tilos! (A halak cserélgetése szigorúan tilos!).
 • A visszahelyezni kívánt halakat kíméletes bánásmód mellett kérjük a tóba visszaengedni.
 • 30cm alatti, illetve 4kg feletti nemes halat elvinni tilos! Kíméletes horogszabadítás után azonnal vissza kell engedni.
 • A kifogott és elvinni szándékozott halakat az őrnél be kell mutatni, csak mérlegelés és bejegyzés után szabad eltenni, gépjárműbe helyezni.
 • A horgászat befejeztével köteles mindenki az őrháznál megjelenni, távozási szándékát bejelenteni, kérésre a felszerelését, táskáit betekintésre kinyitni, megmutatni! Az őr engedélye nélkül tilos a gépjárműbe bepakolni a felszerelést! Indokolt esetben az őr kérheti a gépjármű esetleges (Hhtv. 34.§ a, b bekezdés, Vhr. 22.§ alapján), a tó területén és a tó közvetlen elhagyási pontjainál.
 • Gyermek (7-éves korig ingyen) csak felnőtt felügyelete mellett 1db legfeljebb 4 m-es spiccbottal, 1 horoggal, úszós készséggel horgászhat. A ki fogott halat kíméletes bánásmód mellett vissza kell engednie. A tó mélysége miatt a felnőtt kísérő feladata a gyermekfelügyelet.
 • Távozáskor kérjük a szemetet összeszedni, horgászhelyünket tiszta állapotban átadni!
 • A halak fizetés nélküli eltulajdonítása eljárást, (A PTK. szerint) valamint kitiltást von maga után! Egyesületi tagok esetén, a tagságból történő kizárás időtartamáról a Fegyelmi Bizottság dönt.
 • A házirend betartása minden látogató számára kötelező. El nem olvasása nem mentesít senkit a szabályok betartása alól.
 • Segítségért az ügyeletes őrhöz vagy a kapcsolattartóhoz fordulhat.
 • Tűzrakás csak a kijelölt helyen engedélyezett.
 • A tóban fürödni, háziállatokat behozni TILOS!
 • Kérjük a horgászokat, hogy kiabálással, hangoskodással ne zavarja mások horgászatát, pihenést.

 Nyitva tartás:

 • április hónapban CS-V 7:00-től 18:00-ig,
 • május-augusztus szerdától-vasárnapig 6:00-tól 19:00-ig,
 • szeptemberben CS-V 7:00-től 17:00-ig,
 • valamint minden állami ünnepnapon. 
 • Hétfői és keddi nap, ünnepnapok kivételével mindig szünnap.

Éjszakai horgászat az Egyesület Elnökségével és az őrszolgálattal egyeztetett időben lehetséges.

A horgásztó területén és környékén bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Jó fogást és kellemes itt tartózkodást kívánunk!

 

   

Bejelentkezés