Fogási napló kitöltési útmutató

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (2) bekezdése kimondja, hogy az állami horgászjegyhez kiadott, (1) bekezdés szerinti fogási naplót az állami horgászjegy jogosultja legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik.

Az állami horgászjegy jogosultja köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.

AKI A HARCSATANYA HORGÁSZBOLTBAN VÁLTOTTA KI AZ ÁLLAMI HORGÁSZJEGYÉT, AZT KÉRJÜK, HOGY OTTHON TÖLTSE KI A FOGÁSI NAPLÓ ÖSSZESÍTŐIT! A BOLTBAN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAK NEM TEHETIK MEG A HORGÁSZOK HELYETT! AKI ÖSSZESÍTÉS NÉLKÜL VISZI BE A NAPLÓJÁT, A KITÖLTÉS IDEJÉRE EL KELL HAGYNIA A BOLTOT, HOGY NE TARTSA FEL A TÖBBI HORGÁSZT, VÁSÁRLÓT!

A fogási napló kitöltése:

A fogási napló kitöltéséhez három lépést kell figyelembe vennünk:

  1. Az évben horgászattal eltöltött napok száma
  2. Fogásösszesítő táblázat vízterületenként
  3. Éves fogászösszesítő táblázat

Ha valaki az évben nem tartott meg halat, akkor értelemszerűen csak az első pontnak kell eleget tennie, ugyanis a 2. és 3. pont üres marad.

Az évben horgászattal eltöltött napok száma:

A horgászat megkezdésekor a tevékenység megkezdésének napját tollal, kitörölhetetlen módon kell jelölni a fogási naplóban szereplő naptárban. Több egymást követő napra tervezett horgászat esetén csak a kezdő nap és az azt követő nap jelölhető be előre. Vízi járműből történő horgászat esetén a vízi jármű indulása minősül a horgászat megkezdésének.

A fogási naplóban szereplő naptár alatt található éves összesítés alá meg kell adni az évben horgászattal eltöltött napok számát, amely a naptárban jelölt (O vagy X) napok számának összege (a 2022-es fogási naplóban a 9. oldalon található).

Fogásösszesítő táblázat vízterületenként:

A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után, a horgász azonnal köteles a fogási naplóba kitörölhetetlen módon bejegyezni!

A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt a horgász köteles a fogási naplóba bejegyezni.

A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul visszaengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.

A fent említett fogásokat a fogási napló fogásösszesítő táblázatában vízterületet megjelölve be kell jegyezni (a 2022-es fogási naplóban a 10. oldalon kezdődik). Meg kell jelölni a vízterület nevét és víztérkódját, a fogás dátumát, illetve a hal súlyát.

A Tisza folyón, amelynek a víztérkódja 15-164-1-1, 2022.11.03-án 13:30-kor egy 1,6 kg-os ponty, majd 15:30-kor egy másik 1,1 kg-os ponty került kifogásra.

Éves fogászösszesítő táblázat:

A fogásösszesítő táblázat kitöltése után ki kell tölteni az éves összesítő táblázatot vízterületre/víztérkódra lebontva, ahol meg kell adnunk a kifogott halak összsúlyát és darabszámát (a 2022-es fogási naplóban a 38. oldalon kezdődik).

A Tisza folyón, amelynek víztérkódja 15-164, összesen 2 db ponty került kifogásra, amelyek összsúlya 2,7 kg volt.

Ha az összes fogást összesítettük vízterületre/víztérkódra bontva, akkor a táblázát végében a halak összsúlyát egyedenként még rögzíteni kell (a 2022-es fogási naplóban a 42. oldalon található).

Összesen 2,7 kg ponty került kifogásra az évben.

Ha ezekkel megvagyunk, akkor sikeresen kitöltöttük a fogási naplót!