Házirend 2024

A Horgásztó területén megfigyelő kamerarendszer működik! A tó területére való belépés a házirend elfogadását jelenti és egyben hozzájárulás is a megfigyelő rendszer használatához! A házirend betartása minden látogató számára kötelező, el nem olvasása nem mentesít senkit a szabályok betartása alól! A horgásztó területén és környékén bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Az országos horgászrend előírásain túl az alábbi szabályok betartása kötelező:

 • Az érkezéskor a gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni!
 • Az érkezés, parkolás után az állami horgászokmányokat be kell mutatni az őrnek, valamint a területi engedélyt át kell adni, vagy a napi horgászjegyet meg kell váltani! Érvényes horgászokmányok és területi engedély nélkül a vízpartra leülni, felszerelést kihordani TILOS! Csak és kizárólag a területi engedély átadása után vagy a napi horgászjegy kiváltása után lehet elkezdeni a felszerelés kihordását! A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik!
 • A területi bérlettel rendelkező horgászok soron kívül leadhatják a területi engedélyüket!
 • A napi horgászjegyet kiváltó horgászoknak kötelező leadni a horgászkártyát, amelyet a horgászat végeztével az őrháznál át lehet venni!
 • A horgászatot érvényes napijegy vagy engedély nélkül megkezdeni TILOS!
 • A fogott halak állami fogási naplóba történő szabályos bevezetése a horgász joga és kötelessége!
 • Horgászni a napi horgászjegyben, illetve a területi jegyben meghatározott készségekkel szabad. A botokat őrizetlenül otthagyni TILOS!
 • A területi engedély, illetve a napi horgászjegy személyre szóló, így nem átruházható más horgászra!
 • Etetni kizárólag a horgászhelyről szabad! Elektromos etetési eszközök, gumicsónak, csónak használata TILOS! Megengedett eszközök: etetőkosár, rakéta, spomb, dobócső, csúzli, parittya, etetőcsésze.
 • Pontymatrac, halmérleg, valamint sebfertőtlenítő használata kötelező! Ezen eszközök hiányát a Kacsás horgászboltban lehetőség van pótolni, ugyanis ezek hiányában az őrnek jogában áll a horgászatot az adott napra felfüggeszteni!
 • A halak fotózása csak és kizárólag matrac/bölcső felett, gugoló/ térdelő helyzetben lehetséges!
 • Halat haltartóba elrakni csak abban az esetben szabad, ha azt a horgász el akarja vinni és a területi jegyében van elvihető hal! A halak cserélgetése szigorúan TILOS!
 • Sporthorgász jeggyel halat haltartóba tenni TILOS!
 • Pergetni csak a halőr által kijelölt helyen lehetséges!
 • A visszahelyezni kívánt halakat kíméletes bánásmód mellett kérjük a tóba visszaengedni!
 • TILOS szákba helyezni és elvinni:
   – 3 kg feletti pontyot,
   – 3 kg feletti amurt,
   – ragadozó halakat,
   – koi pontyot!

  Ezen halakat kíméletes horogszabadítás, illetve esetleges fotózás után azonnal vissza kell engedni! AMENNYIBEN TILTÁS ELLENÉRE SZÁKBA KERÜLNEK A MEGNEVEZETT HALAK, A HORGÁSZ KÖTELES A MINDENKORI (NAPI) HALÁR KÉTSZERESÉT KILOGRAMMONKÉNT BÜNTETÉSKÉNT MEGFIZETNI! EZ A FOGÁS LEVONÓDIK A TERÜLETI ENGEDÉLY FOGÁSI KERETÉBŐL IS! A KÖVETKEZŐ SZABÁLYSÉRTÉS A TÓRÓL TÖRTÉNŐ KITILTÁST VONJA MAGA UTÁN!
 • A kifogott és elvinni szándékozott halakat az őrnél be kell mutatni, csak mérlegelés és bejegyzés után szabad eltenni, gépjárműbe helyezni.
  A napijegy önmagában halelvitelt nem tartalmaz, az elvinni kívánt halat napi haláron kell megvásárolni! Napi darabszámkorlátozás nincs!
  Elvihető halak:
    – egyenként 3 kg-nál nem nehezebb ponty vagy amur,
  – méretkorlát nélküli afrikai harcsa,
  – méretkorlát nélküli keszeg/kárász.
  Éves területi bérlettel (csak egyesületi tagoknak) összesen 20 kg
  – egyenként 3 kg-nál nem nehezebb ponty vagy amur, illetve
  – afrikai harcsa,
  valamint 10 kg keszeg/kárász vihető el! Napi korlátozás nincs! A lefogott halmennyiség után a bérlet további sporthorgászatra jogosít!
  Féléves területi bérlettel (csak egyesületi tagoknak) összesen 10 kg
  – egyenként 3 kg-nál nem nehezebb ponty vagy amur, illetve
   – afrikai harcsa,
  valamint 5 kg keszeg/kárász vihető el! Napi korlátozás nincs! A lefogott halmennyiség után új területi jegy, napi jegy váltása szükséges!
 • A horgászat befejeztével köteles mindenki az őrháznál megjelenni, távozási szándékát bejelenteni, kérésre a felszerelését, táskáit betekintésre kinyitni, megmutatni! Az őr engedélye nélkül TILOS a gépjárműbe bepakolni a felszerelést! Indokolt esetben az őr kérheti a gépjármű esetleges átvizsgálását (Hhtv. 34.§ a, b bekezdés, Vhr. 22.§ alapján) a tó területén és a tó közvetlen elhagyási pontjainál!
 • Gyermek (14 éves korig ingyen) csak felnőtt felügyelete mellett 1 db legfeljebb 4 m-es spiccbottal, 1 horoggal, úszós készséggel, a halőr által kijelölt helyen horgászhat! A bottal csak az a gyermek horgászhat, akinek a nevére szól az engedély, kísérő és más gyermek nem! A kifogott halat kíméletes bánásmód mellett vissza kell engedni! A tó mélysége miatt a felnőtt kísérő feladata a gyermekfelügyelet. Amennyiben nem spiccbottal kíván horgászni, akkor ifjúsági napijegy váltása szükséges!
 • Távozáskor kérjük a szemetet összeszedni, horgászhelyünket tiszta állapotban átadni!
 • A halak fizetés nélküli eltulajdonítása eljárást (A PTK. szerint), valamint kitiltást von maga után! Egyesületi tagok esetén a tagságból történő kizárás időtartamáról a Fegyelmi Bizottság dönt!
 • Segítségért az ügyeletes őrhöz vagy a kapcsolattartóhoz lehet fordulni!
 • Tűzrakás csak a kijelölt helyen engedélyezett!
 • A tóban fürödni TILOS!
 • A tó területére háziállatokat behozni TILOS!
 • Kérjük a horgászokat, hogy kiabálással, hangoskodással ne zavarják mások horgászatát, pihenését!
 • Elektromos áram használata külön díjért lehetséges a kijelölt horgászhelyeken!
 • A filagória és a bográcsozó hely külön díjért (5000 Ft/fél nap vagy 10 000 Ft/nap) használható, amelyhez hozzá tartozik az út melletti partszakasz bérlése a horgászok számától függően!
 • Éjszakai horgászat az Egyesület Elnökségével és az őrszolgálattal egyeztetett időben lehetséges!
 • Kérjük, hogy legkésőbb a tó zárása előtt 15 perccel pakolják össze felszerelésüket a partról, majd jelenjenek meg az őrháznál, hogy a távozási procedúra (esetleges mérlegelés, felszerelés bemutatás) nyitvatartási időben teljesíthető legyen!

KÉRJÜK, HOGY A MARADÉK ETETŐANYAGOT NE A KUKÁBA DOBJÁK, HANEM A TÓBA!

KÉRJÜK, HOGY ÉTELMARADÉKOT NE HAGYJANAK A HORGÁSZHELY MELLETTI KUKÁKBAN A RÁGCSÁLÓK MIATT!

KÉRJÜK, HOGY AZ ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTŐS FLAKONOKAT, SÖRÖS DOBOZOKAT KIÜRÍTVE, ÖSSZENYOMVA HELYEZZÉK A KUKÁKBA!

A HÁZIREND A NAPI HORGÁSZJEGYEN, TERÜLETI ENGEDÉLYEN ELHELYEZETT QR KÓDDAL ONLINE IS ELÉRHETŐ, BÁRMIKOR MEGTEKINTHETŐ!

Jó fogást és kellemes itt tartózkodást kívánunk!